Skip to content

Vraagbaak

Een aantal veel gestelde vragen

Voor het ontvangen van huurtoeslag gelden een aantal voorwaarden. U kunt op de website van de Belastingdienst deze voorwaarden vinden: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/

U kunt daar ook een proefberekening maken.

Voor vragen over huurverhoging, verwijzen wij u graag door naar Veluwonen.

zij zijn bereik op telefoonnummer: 0313-659023

Of via E-mail: welkom@veluwonen.nl

De hoogte van de huur is afhankelijk van de streefhuur die geldt voor uw woning. Deze wordt bepaald door het WWS (woning waardering systeem).

Kijk hiervoor op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/puntensysteem en WOZ

Op de site van Veluwonen vindt u alle informatie hierover.

https://www.veluwonen.nl/ik-huur/zelf-klussen/

Uw vriend of vriendin is verplicht om de verhuizing eerst te melden bij de gemeente. Uw partner kan pas medehuurder worden als u twee jaarsamenwoont op dit adres. Na die twee jaar kunt u met het uittreksel uit het bevolkingsregister een verzoek om medehuurder schap vragen bij Veluwonen.

https://www.veluwonen.nl/ik-huur/medehuurderschap/

Alle informatie over het maximale inkomen voor een sociale huurwoning vindt u op de site van de Rijksoverheid:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/inhoud/sociale-huurwoning-huren

De verhuurder heeft voor het wijzigen van de servicekosten instemming nodig van de huurdersorganisatie. Voor Veluwonen is dit Stichting Huurdersbelangen Samen Eén. Wij behartigen hierin uw zaak.

Als u met iemand van woning gaat ruilen betekent dit voor de corporatie dat beide huurders gezien worden als nieuwe huurder. Net als bij een mutatie zal dan ook naar de streefhuur worden gekeken om de juiste huurprijs voor de woning te bepalen. Het kan dan voorkomen dat de nieuwe huurder meer huur gaat betalen dan de zittende huurder. Informeer tijdig bij de corporatie wat dit voor uw nieuwe woning betekent als u van woning wilt ruilen.

Op de website van Veluwonen vindt u informatie en tips wat te doen bij hondenoverlast in de brochure overlast:

https://www.veluwonen.nl/ik-huur/overlast/

Ja, als er na het overlijden van de huurder niemand in de woning achterblijft, zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor de oplevering van de woning en de daarmee eventueel gemoeide herstelkosten. Deze komen alleen voor rekening van de verhuurder als er geen erfgenamen zijn of als die de erfenis hebben verworpen.

 

Of er sprake is van herstelkosten en hoe hoog die zijn, hangt af van meerdere factoren, bijvoorbeeld of aanpassingen in de woning met of zonder toestemming zijn aangebracht en of er aan het begin van de huur een opnamestaat is gemaakt van hoe de staat van de woning toen was. Als er een opnamestaat is gemaakt, is die het uitgangspunt voor de oplevering. Zonder zo’n opnamestaat dient de woning in goede staat te worden opgeleverd.

 

Snel contact met de verhuurder. Van groot belang voor de oplevering is dat zo snel mogelijk contact wordt opgenomen met de verhuurder. Die dient vervolgens het initiatief te nemen – maar doe dat zelf als de verhuurder het nalaat – om de woning ruim voor het einde van de huurovereenkomst gezamenlijk te inspecteren.

 

De verhuurder moet van die inspectie een rapport maken, waarin komt te staan welke herstelwerkzaamheden naar zijn mening door de huurder of erfgenamen moeten worden uitgevoerd en wat (ongeveer) de kosten zijn als zij dat niet zelf doen maar aan de verhuurder overlaten. Vervolgens heeft de huurder tot het einde van de huur om die werkzaamheden uit toe voeren.

Ja, dat kan door de jaarlijkse huurverhoging. Echter heb je in het jaar voorafgaand aan deze huurverhoging recht gehad op huurtoeslag, dan houdt je recht op huurtoeslag ondanks dat je woning nu in de zgn., vrije sector komt.

Het energielabel is belangrijk bij het uitrekenen van de punten die uw woning waard in het WWS (woning waardering systeem).

Het energielabel vindt u op www.zoekuwenergielabel.nl.

Voor de bewoners van de gemeente Brummen vindt u met deze link toelagen waar u mogelijk recht op heeft:

https://www.brummen.nl/inwoner-en-ondernemer/werk-en-inkomen/meedoen-in-brummen.html

 

Voor de bewoners van de gemeente Apeldoorn vindt u met deze link toelagen waar u mogelijk recht op heeft:

www.apeldoorn.nl/regelrecht