Skip to content

Nieuwsbrief Samen Eén. Deze krijgt u de komende weken allemaal in de brievenbus

29 januari 2022

Betreft: Enquête en nieuwsbrief

Beste huurders van Veluwonen,

2020 en 2021 staat bij veel mensen in het teken van het Corona-virus. Dit was voor niemand een fijne tijd. Toch willen wij vooruit denken.

In 2019 hebben wij als Stichting Huurdersbelangen Samen Eén een digitale enquête gehouden. Wij hebben hier aardig wat informatie uit kunnen halen.

Daarom willen we nu weer een enquête doen om nog meer informatie te verzamelen en u enkele vragen voor te leggen.

Er zijn bij Samen Eén veel nieuwe ontwikkelingen en toekomstplannen waarbij we de achterban meer willen betrekken.

–       Huurders kunnen gebruik maken van Zonnepanelen

–       Samen Eén wil de huurders meer betrekken bij hun werk, hiervoor willen we enkele commissies in het leven roepen om beter in contact te komen met onze achterban en hun wensen. Denkt u hierbij aan Wonen/Zorg en Duurzaamheid.

–       In 2020 heeft Samen Eén in samenwerking met Veluwonen veel “oudere” bewoners gebeld om te horen hoe het met hen gaat in deze moeilijke tijd. Dit vond men erg prettig, daar sommigen zich best eenzaam voelden.

–       We zijn bezig met het project “Van het gas af in de keuken”. Hier vragen we in onze enquête uw mening over.

–       Ook zijn we op zoek naar iemand die onze website bij wil werken en deze up to date houden. Graag iemand die er verstand van heeft en het leuk vind om dit te doen.

Lijkt je dit leuk: Geef je dan op via het enquêteformulier.

–       De huurprijzen zijn dit jaar bevroren, en dus niet verhoogd. Dit is goed nieuws voor heel veel huurders.

–       Jongerenhuisvesting. (Samenwerken met de jongeren)

In de bijgevoegde enquête gaan wij een tal van vragen stellen, en vragen wij u om uw mening. Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u deze in de gratis retour envelop op de bus wilt doen.

          Onder de ingevulde en retour gezonden  enquéteformulieren verloten wij 3 cadeaubonnen.

Graag ontvangen wij dit formulier voor 30 juni 2021 retour.  

Namens Het Bestuur Samen Eén                                        

Helna Solleveld

Voorzitter    

Bron Samen Eén.

Geplaatst door Geert 21 mei 2021.