Beste huurder,

De afgelopen maanden hebben wij als Samen Eén het gesprek gevoerd met Veluwonen over de jaarlijkse huurronde. In 2024 hebben wij een mooi resultaat gehaald, omdat we voor verschillende groepen huurders een lagere huurverhoging hebben bedongen dan Veluwonen had voorgesteld.

Dit jaar heeft Veluwonen vastgehouden aan het voorstel dat we met hun hebben besproken. Voor de meeste huurders gaat de huur 2,6% omhoog. Voor een groep met een laag inkomen en een huur die hoger is dan 575,03 euro kan de huur omlaag gaan. Wij hebben voor dit jaar ingezet op het verlagen van de huurverhoging voor de huurders die in de woningen met E,F en G labels wonen.

Veluwonen wilde niet aan onze wensen tegemoet komen. De reden die hiervoor gegeven werd was de inflatie van inmiddels meer dan 10% waardoor allerlei projecten, van nieuwbouw tot renovatie en verduurzaming, veel duurder zijn geworden dan begroot. Om deze reden moet Veluwonen alle zeilen bijzetten om de financiële positie gezond te houden en zo voor redelijke huren in de toekomst te blijven zorgen.

Volgend jaar gaan we in een eerder stadium het gesprek met Veluwonen voeren. Dit gaat plaats vinden voordat er standpunten met betrekking tot de huurronde zijn ingenomen. We hopen en verwachten dat we samen en met respect voor elkaars standpunten weer tot een mooi resultaat gaan komen voor u als huurder in 2024.

Inmiddels heeft u, als het goed is, de brief met de huurverhoging al ontvangen.

Het bestuur van Samen Eén