logo
 

Archief 2016

 

Hieronder vindt u alle gearchiveerde berichten van 2016

 

 

 

Schrap verhuurderheffing 2017

27 december 2016 | Onderstaand bericht hebben we vandaag verstuurd naar het college van B en W en de gemeenteraad van de gemeente Brummen. Hierin vragen we steun om volgend jaar na de 2e kamer verkiezingen bij het samenstellen van de nieuwe regering dit onderwerp op de agenda te krijgen.

Zie onderstaande link:

 

Model Sociaal Statuut bij sloop en renovatie.

22-12-2016| Veel huurdersorganisaties en verhuurders hebben samen een sociaal plan gemaakt voor gebruik bij sloop en renovatie van woningen en complexen. Dat is echter niet overal het geval en regelmatig worden deze sociale plannen ook vernieuwd.

  lees meer...

Prestatieafspraken in de gemeente Rheden

8 december 2016 | Mede door onze inzet zijn de lokale prestatieafspraken in de gemeenten Apeldoorn, Brummen en Rheden op een positieve manier afgerond.

  lees meer...

  lees meer...
 

Prestatieafspraken in de Gemeente Apeldoorn

8 december 2016| Mede door onze inzet zijn de lokale prestatieafspraken in de gemeenten Apeldoorn, Brummen en Rheden op een positieve manier afgerond.

  lees meer...

 

Prestatieafspraken in de Gemeente Brummen

8 december 2016 | Mede door onze inzet zijn de lokale prestatieafspraken in de gemeenten Apeldoorn, Brummen en Rheden op een positieve manier afgerond.

  lees meer...

 

Wat verandert er voor huurders in 2017?

9 december 2016|Op 1 januari 2017 worden er verschillende wetten en regels aangepast die huurders en woningzoekenden kunnen raken. Vooral in de regels voor de jaarlijkse huurverhoging en de huurtoeslag zijn er wijzigingen.

  lees meer...

Onderzoek naar kwaliteit van huurwoningen.

5 december 2016|De NOS en de regionale omroepen doen een groot gezamenlijk onderzoek naar de kwaliteit van huurwoningen in Nederland. Ze kijken hiervoor zowel naar sociale huurwoningen als huurwoningen in de vrije sector.

  lees meer...

Huurders te weinig inspraak bij gemengde complexen.

16 november 2016| Huurders hebben te weinig invloed op besluitvorming van de Vereniging van Eigenaren (VvE) in complexen waar zowel kopers als huurders wonen. Dat schrijft minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer.

  lees meer...

Woedende reacties voorstel EPV voor woningen met gas.

1 november 2016| Het plan van minister Blok om de energieprestatievergoeding (EPV) voor nul-op-de-meter woningen ook open te stellen voor huizen met een gasaansluiting, zorgt voor woedende reacties. Volgens de Woonbond en andere partijen ondermijnt dit plan de route naar een energieneutrale toekomst.

  lees meer...

Politiek moet zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen.

21-10-2016|De standpunten van politieke partijen over huren zijn belangrijk voor huurders in het bepalen van hun stem, blijkt uit de Ledenraadpleging van de Woonbond. 79,6% geeft aan dit belangrijk of zelfs zeer belangrijk te vinden.

  lees meer...

Energiecoaches helpen buurtgenoten besparen.

19-10-2016| De Woonbond leidt regelmatig energiecoaches op. Inmiddels zijn er zo’n 150 vrijwilligers in het hele land actief om buurtgenoten kosteloos te helpen om inzicht te krijgen in hun energieverbruik en energierekening.

  lees meer...

Korting op de verhuurderheffing is sigaar uit eigen doos.

14 oktober 2016| Woningbouwcorporaties krijgen een korting op de verhuurderheffing als zij goedkope sociale huurwoningen gaan bouwen. Het blijkt een 'sigaar uit eigen doos'. En Minister Blok van Wonen wil de verkoop van corporatiewoningen aan beleggers makkelijker maken. Ook dat is ongunstig voor (zittende) huurders.

  lees meer...

Huurders en verhuurders positief over grotere rol huurdersorganisaties.

11 oktober 2016| Huurdersorganisaties en corporaties zijn positief over de grotere rol die huurdersorganisaties sinds invoering van de Woningwet 2015 hebben. De betrokkenen vinden dat de zeggenschap van de huurders hiermee groter is geworden. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

  lees meer...

Internationale Huurdersdag in teken van huurprijsbescherming

4-10-2016| De Internationale Huurdersdag staat in het teken van huurprijsbescherming. De International Union of Tenants (IUT) vraagt vandaag wereldwijd aandacht voor het belang van regels om woekerhuren tegen te gaan.

  lees meer...

Huurders kunnen WOZ-beschikking nog opvragen.

28 september 2016| Veel huurders hebben begin dit jaar geen WOZ-beschikking gekregen, terwijl dat wel had gemoeten. Huurders die geen beschikking hebben ontvangen, kunnen dit alsnog opvragen bij de gemeente. 

  lees meer...

Blok wil meer huurhuizen in vrije sector.

22 september 2016|Minister Blok komt met een wetswijziging waardoor gemeenten gebieden kunnen aanwijzen waar alleen huurhuizen mogen worden gebouwd die in de vrije sector vallen. Ook als dit geen eigen grond is van de gemeente.

  lees meer...

Tientje meer huurtoeslag in de maand.

20 september 2016| Er gaat structureel 150 miljoen euro extra naar huurtoeslag. Huurtoeslagontvangers gaan er een tientje in de maand op vooruit.

  lees meer...

Afwijzen traplift leidt tot schrijnende situaties.

07-09-2016| 'Op ons hoeft u niet te rekenen, gaat u maar verhuizen.' Dat is wat veel ouderen van hun gemeente horen als ze daar na lang aarzelen een traplift aanvragen. Ouderenorganisatie KBO trekt hierover aan de bel.

  lees meer...

Geef huurders instemmingsrecht bij verkoop corporaties.

22 augustus 2016| De afgelopen jaren worden er op grote schaal woningen van corporaties verkocht aan particuliere verhuurders. De Woonbond wil dat huurders instemmingsrecht krijgen op de verkoop van sociale huurwoningen.

 

  lees meer...

Goedkeuring door het ministerie van de fusie tussen Sprengenland Wonen en Woningstichting Brummen

1 augustus 2016|Hieronder vindt u de brief die wij ontvingen van de Autoriteit woningcorporaties waarin zij de fusie goedkeuren.

 

Zie bijlage:

 

 

 

Zonnepanelen steeds voordeliger.

29 juli 2016| Zonnepanelen worden steeds goedkoper. Uit een recente prijsinventarisatie van Milieu Centraal blijkt dat de prijs van zonnepanelen in de afgelopen vijf jaar met bijna een kwart is gedaald. Voor huurders kan het de moeite lonen om zelf zonnepanelen aan te schaffen. Of om er bij de verhuurder op aan te dringen dat hij zonnepanelen laat plaatsen.

  lees meer...

Onze zienwijze voor de prestatieafspraken 2017 in de Gemeente Brummen.

16 juli 2016] Wij hebben de Gemeente Brummen en Sprengenland Wonen geinformeerd over een aantal zaken die wij graag gerealiseerd zien in de prestatieafspraken die wij voor het eind van dit jaar gaan maken.   lees meer...

 

Meldpunt nul-op-de-meter online.

11-07-2016|Wat loopt er mis en wat gaat er goed bij energieneutrale ‘nul-op-de-meterwoningen’? Vanaf vandaag kunnen huurders van deze woningen hun ervaringen melden op een nieuw meldpunt van de Woonbond. De Woonbond bundelt alle meldingen. Die bieden we aan bij verhuurders, politici en beleidsmakers, om zo aandacht te vragen voor wat er beter moet.

  lees meer...

Ondertekening van de samenwerking van de gezamenlijke huurdersorganisaties in de Gemeente Apeldoorn

1 juli 2016] Op vrijdag 1 juli hebben de gezamenlijke huurdersorganisaties uit de gemeente Apeldoorn in het bijzijn van alle woningcorporaties en de wethouder wonen van de gemeente Apeldoorn een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hierin spreken de huurdersorganisaties af om het overleg m.b.t. de lokale prestatieafspraken gezamenlijk te voeren. De voorzitters sluiten een verdergaande samenwerking in de toekomst niet uit.

 

Vernieuwde subsidie voor verduurzaming huurwoningen

30-06-2016| Vanaf 1 juli is het eenvoudiger voor woningcorporaties om bij de Rijksoverheid subsidie aan te vragen voor verduurzaming van hun woningvoorraad. Huurders kunnen hun verhuurder hierop wijzen. Dit is dé kans om woningen met een slecht energielabel op te laten knappen.

  lees meer...

Nuttige cijfers voor prestatieafspraken.

22-06-2016| Deze week ontvangen de meeste huurdersorganisaties die actief zijn bij woningcorporaties een brief van het Ministerie van BZK. Daarin worden ze gewezen op de website www.woningwet2015.nl (externe link), waarop vanaf vrijdag 24 juni cijfers staan over financiële ruimte van hun corporatie

  lees meer...

PVDA voor afschaffing verhuurderheffing.

18 juni 2016|De PvdA-werkgroep Volkshuisvesting pleit in de nota “Onze waarden voor het wonen” onder meer voor afschaffing van de verhuurderheffing.

             

  lees meer...

Fusie Sprengenland Wonen en Woningstichting Brummen is akkoord

17 juni 2016] Stichting Huurdersbelangen Samen Eén heeft naar aanleiding van de voorgenomen fusie tussen Sprengenland Wonen en Woningstichting Brummen overleg gevoerd over de meerwaarde die deze fusie zou moeten hebben voor de huurders van beide woningcorporaties. Daaruit is een afsprakenkader ontstaan.

Op 17 juni 2016 heeft Samen Eén haar zienswijze over bovengenoemde fusie naar Sprengenland Wonen gestuurd.

Hierin laat Samen Eén namens de huurders weten dat zij positief staan in de voorgenomen fusie.

 

  lees meer...
 

Bezuiniging huurtoeslag lijkt van de baan.

16 juni 2016|De bezuiniging op de huurtoeslag lijkt niet door te gaan, blijkt uit de berichtgeving van RTL Nieuws.

  lees meer...

Lange wachtlijsten voor sociale huurwoning.

24-05-2016|Woningzoekenden staan jarenlang ingeschreven voordat ze een sociale huurwoning kunnen betrekken, blijkt uit een vandaag gepubliceerde studie in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De gemiddelde wachttijd varieert sterk per woningmarktregio en loopt op tot 8,7 jaar voor de regio Amsterdam. De Woonbond waarschuwt al lang voor de lange wachttijden. Het is voor het eerst dat er landelijk onderzoek gedaan is naar de wachttijden in diverse woningmarktregio's.

  lees meer...

Huurder heeft altijd recht op verhuiskostenvergoeding bij renovatie.

19 mei 2016| De Hoge Raad heeft eind april bepaald dat huurders die vanwege een renovatie (tijdelijk) hun huis uit moeten, altijd recht hebben op een verhuiskostenvergoeding. Die vergoeding bedraagt sinds 1 maart 2016 € 5.892,-.

  lees meer...

Planmatig onderhoud 2016.

9 mei 2016] Het planmatig onderhoud voor 2016 is bekend;

Via onderstaande link kunt u zien welke woningen in 2016 door Sprengenland Wonen voor onderhoud aan de beurt zijn.

 

 

 

Sociale corporatiewoningen verdwijnen in rap tempo.

6 mei 2016|Dagelijks verdwijnen er gemiddeld 119 sociale huurwoningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens (€ 710,68) bij corporaties. Dat blijkt uit recente cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

  lees meer...

Belastingdienst verstrekt inkomensgegevens huurders.

21 april 2016| De Belastingdienst is begonnen met het informeren van huurders over het verstrekken van inkomensindicaties aan hun verhuurder. Die zijn nodig voor een eventuele inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli. Bijna twee miljoen huurders ontvangen een brief van de Belastingdienst

  lees meer...

Concept woonvisie Gemeente Brummen.

18-4-2016] Deze breedgedragen conceptwoonvisie van de gemeente Brummen moet nog wel worden vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeente geeft in deze woonvisie inzicht in haar beleid met betrekking tot "Wonen" voor de periode van 2016 - 2025.

Met onderstaande link kunt u de woonvisie lezen:

https://www.brummen.nl/wonen-en-leven/wonen/woonvisie/

Transparantietool: inzicht in keuzes en financiën woningcorporaties.

14 april 2016|Welke financiële gevolgen heeft het als een woningcorporatie kiest voor nieuwbouw, minder huurverhoging of juist voor isolatie van woningen? De door branchevereniging Aedes ontwikkelde Transparantietool laat dat op praktische wijze zien. Corporaties geven zo gemeenten en huurders inzicht in gevolgen van mogelijke keuzes.

  lees meer...

Senaat stemt in met tijdelijke contracten.

13 april 2016|De Eerste Kamer heeft gisteravond  ingestemd met de Wet doorstroming huurmarkt. Deze wet maakt de invoering van meer tijdelijke huurcontracten mogelijk, en zorgt voor ongelijke behandeling van sociale huurders bij corporaties en bij commerciële aanbieders.

  lees meer...

Half miljoen huurders in te dure woning.

7 april 2016| Het aantal huurders met een relatief laag inkomen en een te hoge huur is tussen 2009 en 2015 fors toegenomen, van 8 naar ruim 18% van de huurders. Zo'n 522.000 hurende huishoudens hebben een huurwoning waarvan de huur te hoog is. De Woonbond wijt dit aan de fors gestegen huren de afgelopen jaren. In 2013 is het systeem waarbij de huren maximaal met inflatie steeg losgelaten, en konden verhuurders een hogere huurverhoging vragen. Ook de laagste inkomens kregen een extra huurverhoging van 1,5% boven inflatie.

  lees meer...

Eerste Kamer akkoord met delen inkomens huurders.

30 maart 2016| De Eerste Kamer heeft vandaag, in een versnelde procedure, ingestemd met de wetswijziging die het mogelijk maakt dat de Belastingdienst inkomensgegevens deelt met verhuurders. Momenteel is dat in strijd met de geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst.

  lees meer...

Verslag Thema-avond 15 maart 2016

15 maart 2016|

John Schuurman, voorzitter van de Stichting Huurdersbelangen Samen Eén, kon dinsdagavond 15 maart een propvolle Tjark Riks welkom heten op de thema-avond “Betaalbaarheid”.

 
 

 

 
  lees meer...
 

Woningcorporaties kiezen vaker voor huurbevriezing.

17 maart 2016| Steeds meer woningcorporaties verhogen per 1 juli 2016 de huren heel weinig, of helemaal niet. Er zijn zelfs huurders die huurverlaging tegemoet kunnen zien.

Na de (zeer) sterke huurstijgingen van de afgelopen jaren lijkt het tij voor huurders te keren. Minister Blok (Wonen) heeft bepaald dat de maximale huurstijging komend jaar voor inkomens tot € 34.678,- 2,1% is. Maar corporaties kunnen ook onder die 2,1% gaan zitten. En dat gebeurt in toenemende mate.

  lees meer...

Steeds meer huurders afhankelijk van huurtoeslag.

10 maart 2016| Op 9 maart hield de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek over de brandveiligheid van ouderenwoningen. Vrijwel alle genodigden vonden dat er extra maatregelen nodig zijn om de brandveiligheid te verbeteren.

  lees meer...

Brandveiligheid in ouderenwoningen moet beter.

10 maart 2016| Op 9 maart hield de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek over de brandveiligheid van ouderenwoningen. Vrijwel alle genodigden vonden dat er extra maatregelen nodig zijn om de brandveiligheid te verbeteren.

  lees meer...

Huurders te weinig inspraak bij gemengde complexen.

9 maart 2016|  Huurders hebben te weinig invloed op besluitvorming van de Vereniging van Eigenaren (VvE) in complexen waar zowel kopers als huurders wonen. Dat schrijft minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer.

  lees meer...

Blok blijft bij inkomensafhankelijke huurverhoging.

03-03-2016|Minister Blok heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2016 door wil laten gaan.Uit een recente uitspraak van de Raad van State blijkt dat de Belastingdienst helemaal geen inkomensgegevens van huurders mag delen met verhuurders. Blok wil de wet wijzigen zodat dit wel mag.

 

  lees meer...

Kamer stemt in met Wet Doorstroming Huurmarkt.

09-02-2016| Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde vandaag in met de ‘Wet Doorstroming Huurmarkt’. De Woonbond is blij dat daarmee eindelijk een rem komt op enorme huurstijgingen van de afgelopen jaren.  Tegelijkertijd is de wet op andere vlakken juist verslechtering voor huurders.  De Woonbond roept de Eerste Kamer op daar niet akkoord mee te gaan

  lees meer...

Huursombenadering aangepast, huurverhoging gematigd.

05-02-2016| Minister Blok kiest ervoor om de huursombenadering aan te passen. Pas op 1 januari 2017 wordt de huursombenadering ingevoerd zoals afgesproken in het Sociaal Huurakkoord. Tot die tijd mag de huursom niet verder stijgen dan 0,4% boven inflatie. Wel blijft de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2016 van kracht. Dit blijkt uit de bespreking van de Wet Doorstroming Huurmarkt in de Tweede Kamer.

  lees meer...

Brief die wij hebben verzonden naar de 2e kamer: "Wet doorstroming huurmarkt."

1-02-2016| Als huurdersorganisatie Stichting Huurdersbelangen Samen Eén vertegenwoordigen wij 2500 hurende huishoudens bij de verhuurder Woningcorporatie Sprengenland Wonen te Eerbeek.

Wij benaderen u over het wetsvoorstel “Wet doorstroming huurmarkt”. In juni 2015 hebben wij als lid van de Woonbond ingestemd met het Sociaal Huurakkoord, nadrukkelijk als een compromis tussen Aedes en Woonbond. Wij zien nu dat in negatieve zin afgeweken dreigt te worden van het Sociaal Huurakkoord. Daarmee worden de belangen van onze huurders wederom geschaad, na jarenlange explosieve huurverhogingen en andere nadelige gevolgen van de verhuurderheffing. Veel huurders kampen al met grote betalingsproblemen, de wachtlijsten worden langer, onderhoud en woningverbetering wordt steeds vaker op de lange baan geschoven en de huurbescherming wordt verder uitgekleed.

  lees meer...

Bezwaar maken tegen WOZ-waarde huurwoning.

28-01-2016|Huurders krijgen dit jaar voor het eerst een ‘WOZ-beschikking’ opgestuurd van de gemeente. Daarin staat hoeveel hun huurwoning waard is (WOZ = Waardering Onroerende Zaken). Voor sociale huurders is deze brief belangrijk, omdat de maximaal toelaatbare huurprijs van hun woning voor een deel afhankelijk is van de WOZ-waarde.

  lees meer...

Dialoog over toekomst huurmarkt gestart.

27-01-2016| De Woningwet dwingt corporaties te kiezen welke huurwoningen zij gaan bestemmen voor sociale huur en welke voor de vrije sector. Het ministerie van Binnenlandse Zaken roept huurdersorganisaties op  hun mening hierover te geven.

  lees meer...

Veel aandacht voor de positie van huurders in Kamerdebat energieprestatievergoeding.

15-01-2016|Afgelopen woensdag werd er in de Tweede Kamer gesproken over de zogenoemde ‘energieprestatievergoeding’ voor ‘nul op de meter’ (NOM)-woningen. Deze vergoeding moeten huurders betalen als hun huis naar een nul-op-de-meterwoning wordt gerenoveerd. Die vergoeding moet even hoog zijn als de besparing op de energierekening zodat huurders netto niet meer gaan betalen. De Kamer debatteerde over het wetsvoorstel dat dit moet gaan regelen.

  lees meer...

Blok wijkt te veel af van Sociaal Huurakkoord.

11-01-2016| Minister Blok neemt het Sociaal Huurakkoord dat Aedes en Woonbond in 2015 sloten, deels over. De totale huursom van corporaties mag niet meer stijgen dan 1% boven inflatie. Binnen die huursom -de opbrengst uit verhuur- vallen niet alleen de huurprijzen die zittende huurders betalen, maar ook de huurprijzen van vrijkomende woningen voor starters en huurders die verhuizen. Helaas wijkt de minister op belangrijke punten af van het Sociaal Huurakkoord. De Woonbond heeft zich daar in een reactie op het wetsvoorstel kritisch over uitgesproken. De Tweede kamer moet het wetsvoorstel nog bespreken.

  lees meer...

Huurtoeslag succesvol instrument betaalbaarheid.

08-01-2016| Uit onderzoek door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt de huurtoeslag een efficiënt middel om betaalrisico’s voor huurders met de laagste inkomens te voorkomen.

 

.

 

 
  lees meer...
 

Stichting Huurdersbelangen Samen Eén
Kruisenkstraat 41
6971 BB  Brummen
Telefoon (0575) 474 927
E-mail: info@samen-een.nl


 

Beemte Broekland | Beekbergen | Eerbeek | Hall | Hoenderloo | Hoog Soeren | Klarenbeek | Laag Soeren

Lieren | Loenen | Oosterhuizen | Uddel | Wenum Wiesel | Brummen | Leuvenheim | Empe | Oeken

facebook twitter  
© Copyright 2015, Stichting Huurdersbelangen Samen Eén. | Webdesign door MELEXON Technologies.