Wat kost huren in 2023.

  • Wat kost een sociale huurwoning?

De liberalisatiegrens voor een sociale huurwoning is max. €808.60 , kale huur.

Dit geld alleen voor aanvangshuren, wie al langer huurt betaald soms meer voor een sociale huurwoning.

  • Met welk inkomen kan ik sociaal huren bij een woningcorporatie?

Voor eenpersoonshuishoudens € 44.035

Voor meerpersoonshuishoudens € 48.625

  • Wat kost huren bij een laag inkomen?

Bij laag inkomen betaal je max, € 647.19 (1 of 2 personen) of € 693.60 (grotere huishoudens).

In 2023 gelden daar de volgende inkomensgrenzen voor:

Alleenwonend, geen AOW € 25.475

Alleenwonend, wel AOW € 25.075

Meerpersoonshuishouden, geen AOW € 34.575

Meerpersoonshuishouden, wel AOW €33.800

Als je veel vermogen heb kun je een woning toegewezen krijgen boven de € 647.19

  • Krijg ik eenmalige huurverlaging?

Met de volgende inkomens kun je huurverlaging krijgen naar  575.00

Alleenwonend, geen AOW €23.500

Alleenwonend, wel AOW € 24.600

Meerpersoonshuishoudens, geen AOW € 30.270

Meerpersoonshuishouden, wel AOW € 32.730

  • Wat is de huurverhoging per 1 juli 2023?

De huur gaat per 1 juli maximaal 3.1 procent omhoog.

Inkomensafhankelijke huurverhoging komt niet bij VeluWonen voor.

  • Kan ik huurtoeslag krijgen?

Als je voor het eerst huurtoeslag aanvraagt mag je huur niet hoger zijn dan de huurtoeslaggrens €808.06

Vermogensgrens is € 33.784 per persoon, heb je op 1 januari 2023 meer dan heb je het hele jaar geen recht op huurtoeslag.

  • Komt er weer een energie toeslag?

De energie toeslag van ongeveer € 1300 wordt opnieuw uitgekeerd, aanvragen bij gemeente,